Liturgia

LITURGIA DIÁRIA Pentecostes…

LITURGIA DIÁRIA Pentecostes - Domingo 15/05/2016 Primeira Leitura (At 2,1-11) Leitura dos Atos…

LEIA MAIS